Extensiveren zorgt voor ruwvoeroverschot op bedrijf van Ben Apeldoorn
Voeding  25 aug 2017
Blog: gras over en krachtvoer tekortMet drie koeien en het nodige jongvee per hectare was zijn bedrijf tot een paar jaar geleden ‘behoorlijk intensief’. Inmiddels heeft blogger Ben Apeldoorn minder dan twee koeien per hectare. Dat bevalt maar matig,...Lees verder >
Voeding  25 aug 2017
Versgrasupdate: meer eiwit en minder suiker beïnvloeden smaak...De smaak van het gras staat onder druk door een afnemende hoeveelheid suiker en een toename van de eiwitwaarden.  Afgelopen week zijn de suikergehalten in alle regio’s gedaald tot onder de 100 gram per kg droge stof....Lees verder >
Voeding  18 aug 2017
Versgrasupdate: kwaliteit goed, maar wisselt snelDe kwaliteit van het verse gras blijft met rond de 1000 vem deze week redelijk op hetzelfde niveau. Wel is er sprake van behoorlijke spreiding tussen, maar ook binnen regio’s. Over het algemeen bezien staan de...Lees verder >
De geur van vers gemaaid gras stimuleert de afweer van andere planten tegen ziekte
Voeding  17 aug 2017
Geur vers gemaaid gras kan planten beschermenDe geur van vers gemaaid gras bevat een beschermende stof tegen plantenziekten. Ingenieurs van de Universiteit Gent zagen dat deze zogenaamde groenbladvolatielen de weerstand van andere planten kan verhogen. De geur van...Lees verder >
Voeding  11 aug 2017
Versgrasupdate: kort inscharen met oog op smakelijkheidVolledig in lijn met het langjarig gemiddelde lopen de voederwaarden van het verse gras momenteel op. In drie van de vier regio’s waar afgelopen week data werden verzameld, bevat het gras meer dan 1000 vem. Minder...Lees verder >
Voeding  04 aug 2017
Versgrasupdate: weidegras weer richting 1000 vemDe voederwaarden van vers gras lopen op. Dat blijkt uit de wekelijkse verzameling van grasmonsters van weidesnedes. Met name de vem-waarden stijgen doordat er veel wordt geweid op etgroen met een hoge verteerbaarheid.... 2Lees verder >
Richard Korrel weidt de koeien in de zomer 21 uur per dag
Voeding  03 aug 2017
VeeteeltGRAS TV: 21 uur per dag weidenOverdag en 's nachts weiden, maar wel binnen melken. Het is een combinatie die veel minder voorkomt dan vroeger, dikwijls vanuit praktisch oogpunt. GRASblogger Richard Korrel wil echter dat de koeien zo lang mogelijk...Lees verder >
Voeding  28 jul 2017
Versgrasupdate: vroege 'herfstachtige' voederwaarden...Het lijkt wel bijna herfst. Niet alleen wat het weer betreft met af en toe een bui en wat lagere temperaturen. Ook de voederwaarden van het verse gras zijn 'herfstachtig'. De hoeveelheid eiwit in het verse gras is de...Lees verder >
Deze week gaan de koeien wel weer opnieuw naar buiten
Voeding  25 jul 2017
Blog: Droogte jaagt koeien tijdelijk de wei uitHet gaat nieuwe weider Stan Fleerakkers uit Waspik ook dit jaar nog niet helemaal voor de wind wat weidegang betreft. In het zuiden heeft de droogte behoorlijk haar sporen achtergelaten. Vanwege te weinig grasaanbod...Lees verder >
Aanmelden voor vrijstelling van het scheurverbod kan tot en met 31 augustus, inzaaien moet vóór 15 september
Voeding  24 jul 2017
Vrijstelling scheurverbod voor verdroogd graslandGraspercelen op zand- of lössgrond die schade hebben opgelopen, bijvoorbeeld door droogte, mogen opnieuw ingezaaid worden. Daarvoor moet wel vrijstelling aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland...Lees verder >
Voeding  21 jul 2017
Versgrasupdate: lage suikerwaardenStabiel. Dat woord past goed bij hoe de voederwaarden van vers gras zich op dit moment ontwikkelen. De vem-waarden blijven vooralsnog boven de 900 en het ruw eiwit blijft met 207 tot 254 gram per kilo droge stof hoog....Lees verder >
In zijn serie over roterend standweiden is De Weideman nu toegekomen aan de adviezen over mest en kunstmest
Voeding  19 jul 2017
VeeteeltGRAS TV: De Weideman over mest en kunstmestHoe verdeel ik de laatste kunstmest en welke percelen geef ik nog een mestgift? Het zijn actuele vragen in het graslandmanagement. Vandaar dat De Weideman dit thema oppakt in zijn derde filmpje vanuit de Weidestudio....Lees verder >
Voeding  14 jul 2017
Versgrasupdate: regen verkleint verschillen voederwaardenNu op de meeste plaatsen inmiddels wat regen is gevallen, worden de regionale verschillen in voederwaarden weer minder groot. Waar vorige week het grootste verschil in vem-waarde nog 115 bedroeg, is dit nu nog slechts...Lees verder >
Dit jaar zijn al 314 leden van FrieslandCampina die overgaan tot het weiden van de koeien
Voeding  11 jul 2017
FrieslandCampina ziet opinie weidegang positief kantelenHet lijkt te lukken om de neerwaartse trend in het aandeel weidegang te keren. Dit komt doordat de discussie onder melkveehouders verandert. Er wordt minder gepraat over bedreigingen en meer over het vakmanschap van... 1Lees verder >
Met de Veris-scan zijn plaatsspecifiek de pH-waarde en het organischestofgehalte te bepalen
Voeding  11 jul 2017
VeeteeltGRAS TV: Veris-scan in graslandTijdens de bijeenkomst Melkers van Morgen demonstreerde ForFarmers de werking van de Veris-scan. Hiermee kunnen plaatsspecifiek de pH-waarde en het organischestofgehalte worden bepaald. Dat blijkt een heel ander beeld...Lees verder >

Pagina's